Bratislavský prieskum | Focus research

Ďakujeme Vám za Vašu účasť na prieskume.
Vážime si, že ste si našli čas.

Celkovo bolo vyplnených 17,881 dotazníkov. Na základe viacstupňovej kontroly bolo zo spracovania vylúčených 6,247 dotazníkov, ktoré vykazovali známky možného podvodného správania zo strany respondentov. Do spracovania bolo zaradených 11,634 dotazníkov, z ktorých 9,281 bolo vyplnených kompletne.

Nižšie uvádzame základný sociálno-demografický profil respondentov, ktorých dotazníky boli zaradené do spracovania.

Pohlavie

 • Ženy - 44%
 • Muži - 56%

Vek

 • 18-24 - 10%
 • 25-34 - 36%
 • 35-44 - 30%
 • 45-54 - 12%
 • 55-64 - 7%
 • 65-74 - 4%
 • 75 a viac - 1%

Vzdelanie

 • základné - 1%
 • stredoškolské/učňovské bez maturity - 3%
 • stredoškolské s maturitou - 27%
 • vysokoškolské - 69%

Voľba za primátora

Na otázku voľby primátora odpovedalo 9252 respondentov. V nasledujúcom grafe sú zisky jednotlivých kandidátov medzi rozhodnutými respondentmi (teda tými, ktorí vybrali nejaké meno).

Pohľad voličov na zisťované problémy

V rámci rozvoja mestskej hromadnej dopravy sa uvažuje o postupnom rozvíjaní električkovej siete do ďalších častí mesta, kde ešte nie je. Okrem rozvoja električkovej siete by sa podľa vás malo budovať aj metro?

 • áno - %
 • nie - %

Pokiaľ ide o tému hazardu, ktorú z nasledujúcich dvoch možností preferujete?

 • reguláciu hazardu v Bratislave - %
 • úplný zákaz hazardu v Bratislave - %

Pokiaľ ide o parkovanie, v súčasnosti je prijaté všeobecné záväzné nariadenie, podľa ktorého bude parkovanie na území mesta Bratislavy spoplatnené pre všetkých, pričom Bratislavčania s trvalým pobytom budú platiť nižšie parkovné. Ak by ste sa mohli rozhodnúť, ktorú z nasledujúcich dvoch možností by ste uprednostnili?

 • zachovanie existujúceho stavu bez spoplatnenia parkovania - %
 • spoplatnenie parkovania pre všetkých s tým, že Bratislavčania s trvalým pobytom by platili nižšie parkovné - %

Pokiaľ ide o otváracie hodiny prevádzok ako sú nočné bary, diskotéky, pivárne, vinárne a pod. v historickom centre Starého mesta, ktorú z nasledujúcich dvoch možností preferujete?

 • ponechať otváracie hodiny tak ako sú dnes, kedy môžu byť otvorené aj po polnoci - %
 • obmedziť otváraciu dobu maximálne do polnoci (24. hodiny) - %

Voľby za starostov

Táto stránka používa cookies Viac informácii